Over

IT AVOLIT – het is voorbij gevlogen;

In de afgelopen 100 jaar zijn veel – voor die tijd bijzondere gebeurtenissen – zomaar geschiedenis geworden. Zeker op het gebied van luchtvaart; want wie kan zich nog voorstellen dat vliegen bijzonder is? Of dat elk vliegtuig dat je dorp of stad overvloog werd vermeld in je lokale krant?
Hoewel veel van die gebeurtenissen nu niet meer herinnert worden, doordat het niet van belang is in het licht van de geschiedenis, neemt dat niet weg dat er veel interessante dingen zijn gebeurd die het waard zijn om te worden doorgegeven.
De titel van deze website heeft een dubbele betekenis. Voor het gevoel van velen “vliegt” de tijd. En meer letterlijk hebben heel veel vliegtuigen het luchtruim gekozen en zijn inmiddels voorbij gevlogen en geschiedenis geworden. Zowel de civiele als militaire Nederlandse en Indische (luchtvaart)geschiedenis komen in artikelen aan de orde. Vrijwel alle artikelen zijn geschreven door dezelfde auteur en zijn door iedereen vrij te gebruiken als (inspiratie)bron. Een deel van de artikelen is al eens gepubliceerd geweest. De uitgave van het betreffende tijdschrift staat dan onderaan het artikel vermeld.

Doel
Het doel van deze website is allereerst om de luchtvaartgeschiedenis aan de vergetelheid te ontrukken door vergeten verhalen weer voor het voetlicht te brengen. Sinds lange tijd is de website van luchtvaart historicus Herman Dekker dé inspiratiebron bij uitstek voor de lotgevallen van de civiele luchtvaart. De geschiedenis van de militaire luchtvaart, en voor voormalig Nederlands-Indië ook de civiele luchtvaart, blijft echter een onderbelicht onderwerp.
Daarnaast is er geen volledig overzicht van ongevallen en incidenten van de militaire luchtvaart tot circa 1940-1941. Dat geldt in het bijzonder voor de Indische luchtvaart, maar ook voor een algemeen crashregister over de lotgevallen van de Marine Luchtvaart Dienst, M.L.D. (in Nederland en v.m. Nederlands-Indië) en die van de Nederlandse Luchtvaart Afdeeling (L.V.A.). Het doel is om die lacune op te vullen.
Tenslotte als derde zijn er in Nederland veel vliegtuigen ontworpen en gebouwd. Veel informatie die via het internet te vinden is, is onvolledig of gebaseerd op (oudere) lectuur. Door archiefonderzoek blijken soms dingen net anders dan altijd beweerd, vondsten die ook op deze website een plekje gaan vinden.

Auteur
Jan M. Grisnich (1990) is in het dagelijks leven docent geschiedenis op een middelbare school. Al op jonge leeftijd had hij interesse voor alles wat vloog en die interesse is in de loop van de tijd alleen maar toegenomen. Lezen vormt voor hem een sleutel tot onontdekte werelden die hij graag aan anderen doorgeeft. Na verloop van tijd begon hij met schrijven van artikelen voor verschillende vliegtuigtijdschriften, met name over vergeten gebeurtenissen of onderbelichte vliegtuigontwerpen. Daarnaast is Jan mede-bestuurslid van de Stichting Fokker G-1 en heeft hij meegewerkt aan de publicatie van luchtvaart-gerelateerde onderwerpen.

Fotomateriaal
De foto’s op deze website komen vrijwel uitsluitend uit de collectie van Jan M. Grisnich, soms aangegeven als collectie JMGrisnich. Ook zijn foto’s gebruikt uit andere collecties, waarvan de bron achter de begeleidende tekst vermeld staat. Fabrieksfoto’s van vliegtuigfabrikanten zijn eveneens voorzien van bronvermelding en eventueel volgnummer.
Om ongewenste overname van fotomateriaal tegen te gaan zijn tekst en foto’s beschermd met een anti-copy protection. Scans van fotomateriaal zijn op te vragen via het contactformulier.

Bronnen
Voor het schrijven van artikelen zijn over het algemeen meerdere bronnen gebruikt. Per artikel wordt waar mogelijk aangegeven waar de informatie is gevonden. Veel materiaal is afkomstig uit archieven en niet eerder gepubliceerd. Aannames in boeken, tijdschriften en andere publicaties die zijn weerlegd door primair bronmateriaal, worden niet vermeld.
Interessante archieven zijn het Nationaal Archief in Den Haag, Stadsarchief van Amsterdam en het archief van het voormalig NLR dat wordt beheerd door de Stichting Historisch Museum NLR. De informatie uit historische kranten is gevonden in de krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek (KB) of via de website van de KB.