Over

IT AVOLIT – het is voorbij gevlogen;

In de afgelopen 100 jaar zijn veel bijzondere gebeurtenissen zonder geschiedenis geworden. Denk maar eens aan grote gebeurtenissen als de eerste Luchtvaartdag in Nederland in 1934, of de vele slachtoffers tijdens luchtvaartrampen. Met name over de Nederlands-(Indische) luchtvaartgeschiedenis kan gezegd worden dat die steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Dat neemt niet weg dat er veel interessante dingen zijn gebeurd die het waard zijn om te worden doorgegeven.

De titel van deze website heeft een dubbele betekenis. Voor het gevoel van velen “vliegt” de tijd. En meer letterlijk hebben heel veel vliegtuigen het luchtruim gekozen en zijn inmiddels voorbij gevlogen en geschiedenis geworden. Zowel de civiele als militaire Nederlandse en Indische (luchtvaart)geschiedenis komen in artikelen aan de orde. Vrijwel alle artikelen zijn geschreven door Jan Grisnich en zijn door iedereen vrij te gebruiken als (inspiratie)bron. Een deel van de artikelen is al eens gepubliceerd geweest. De uitgave van het betreffende tijdschrift staat dan onderaan het artikel vermeld.

Auteur
Jan Grisnich (1990) is in het dagelijks leven docent geschiedenis op een middelbare school. Al op jonge leeftijd had hij interesse voor alles wat vloog en die interesse is in de loop van de tijd alleen maar toegenomen. Lezen vormt voor hem een sleutel tot onontdekte werelden die hij graag aan anderen doorgeeft. Na verloop van tijd begon hij met schrijven van artikelen voor verschillende vliegtuigtijdschriften, met name over vergeten gebeurtenissen of onderbelichte vliegtuigontwerpen. Daarnaast is Jan mede-bestuurslid van de Stichting Fokker G-1 en heeft hij meegewerkt aan de publicatie van luchtvaart-gerelateerde onderwerpen.

Fotomateriaal
De foto’s op deze website komen uit de collectie van Jan Grisnich, soms aangegeven als collectie JMGrisnich. Ook zijn foto’s gebruikt uit andere collecties, waarvan de bron achter de begeleidende tekst vermeld staat. Fabrieksfoto’s van vliegtuigfabrikanten zijn eveneens voorzien van bronvermelding en eventueel volgnummer. Foto’s zonder bronvermelding zijn afkomstig van het internet.
Om ongewenste overname van fotomateriaal tegen te gaan zijn tekst en foto’s beschermd met een anti-copy protection. Scans van fotomateriaal zijn op te vragen via het contactformulier.

Bronnen
Voor het schrijven van artikelen zijn over het algemeen meerdere bronnen gebruikt. Per artikel wordt waar mogelijk aangegeven waar de informatie is gevonden. Veel materiaal is afkomstig uit archieven en niet eerder gepubliceerd. Aannames in boeken, tijdschriften en andere publicaties die zijn weerlegd door primair bronmateriaal, worden niet vermeld.
Interessante archieven zijn het Nationaal Archief in Den Haag, Stadsarchief van Amsterdam en het archief van het voormalig NLR dat wordt beheerd door de Stichting Historisch Museum NLR. De informatie uit historische kranten is gevonden in de krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek (KB) of via de website van de KB.